Nalezené ‘Aktuality’

Afrika a Evropa – dva kontinenty, jeden osud

Ve dnech 3.-5.června t. r. se konaly v německém Darmstadtu již 42. Panevropské dny. Mottem kongresu bylo přihlášení se k rovnocennému partnerství mezi Evropou a Afrikou. Prezident německé větve nejstaršího hnutí za sjednocenou Evropu Bernd Posselt označil Panevropu za bojovníka proti egoismu a obzvlášť vhodnou instituci pro vedoucí úlohu ve vztazích sousedních kontinentů.Evropa by se neměla uzavírat, ale musí utužit na základě křesťanské kultury svou svébytnost, a na druhé straně být otevřená ke spolupráci s jinými kulturami, náboženstvími a kontinenty. ,,Uzavřená Evropa bude hynout jako podvázaná končetina, naopak Evropa propojená s ostatními částmi světa bude živoucím organismem a požehnáním pro […]

Číst dál

Sudetoněmecké dny v Norimberku

Ve dnech 14. a 15. května 2016 se konaly v Norimberku šedesáté sedmé Sudetoněmecké dny s názvem Dialog zavazuje. Poprvé se jich zúčastnil český člen vlády ve funkci, ministr kultury Daniel Herman. Současně s ním celá řada českých poslanců a zastupitelů. Těch bylo dokonce víc než německých poslanců. Byla to krásná ukázka české odvahy: když se česká účast na Sudetoněmeckých dnech v minulosti posuzovala kriticky, jezdili na tyto dny jen ti odvážní, kteří smýšleli o dialogu se sudetskými Němci vážně. Nyní se to může a tak na cestu vyrazili mnozí. Samozřejmě to nijak nesnižuje význam obratu, který nastal a posun v dalším sbližování a snaze […]

Číst dál

Prohlášení výboru Panevropské unie Česko

Ve střední a východní Evropě se v souvislosti s migrační vlnou objevují a stále zřetelněji prosazují národní řešení, která pravidelně probouzejí nacionalistické emoce. Není pochyb, že jsou a jistě nadále budou určitými silami politicky zneužívány. Tento trend, zvláště sílící v zemích tzv. Visegrádské čtyřky nelze tolerovat, neboť nahrává zejména neofašistickým stranám, které může přivést až do parlamentů dotyčných států ba dokonce do Parlamentu evropského. V Čechách je tomu tak, že ti politikové nebo politické strany, které akcentují proti-migrační postoje a tím také nutně a logicky postoje proti Evropské unii, sklízí větší přízeň veřejnosti. To pomáhá skrytým snahám instalovat autoritářský režim, které vyvíjí i český […]

Číst dál

42. Panevropské dny se budou konat v Darmstadtu

Luisenplatz, Darmstadt

Minulý rok se konaly Panevropské dny ve Weidenu, na nichž se aktivně podílela delegace Panevropské unie Čechy a její předseda dr. Rudolf Kučera dostal od pořadatele děkovný dopis za kvalitní reprezentaci. Ve dnech 3. až 5. června 2016 se budou konat v Darmstadtu letošní 42. Panevropské dny, které pořádá Paneuropa-Union Deutschland E. V. pod názvem Panevropa a Afrika. Konají se pod záštitou ministerského předsedy Hessenska Volkera Bouffiera. Během bohatého programu budou mluvit odborníci z Německa, Francie, poslanec Evropského parlamentu Elmar Brok, předseda Panevropské unie Německo Bernd Posselt a mezinárodní prezident Panevropské unie Alain Terrenoire. Česká Panevropa opět obešle tyto dny svou delegací.

Číst dál