Nalezené ‘Aktuality’

Panevropská unie stojí za Jeanem Claudem Junckerem

Vzhledem k neuvěřitelně sprosté kampani řady, mimo jiné českých politiků, proti předsedovi Komise Junckerovi, jejímž cílem je odstranění tohoto politika z čela Komise a tím ji rozvrátit v době jednání s Velkou Británií, se Panevropská unie sjednotila na společném stanovisku. Předseda Panevropské unie Německo Bernd Posselt vyjádřil svůj názor v tiskovém prohlášení z 5. 7. 2016, když uvedl, že Juncker byl třikrát demokraticky legitimován, poprvé když vedl Evropskou lidovou stranu do evropských voleb, podruhé byl na základě jednomyslné nominace šéfů států a vlád navržen na předsedu Komise a potřetí získal tuto pozici na základě voleb v Evropském parlamentu. Juncker vyhrál třikrát v demokratických volbách na evropské úrovni, přičemž […]

Číst dál

Deklarace prezidenta Panevropské Unie k Brexitu

Dear Pan-European friends, The British people have democratically decided to exit from the European Union. It is now the task of the twenty seven European Union member states to take the full consequences of it. In the face of the internal and external challenges and threats that we are confronted with, it is important more than ever to build a strong, independent, and solidary Pan-Europe. Alan Terrenoire

Číst dál

Afrika a Evropa – dva kontinenty, jeden osud

Ve dnech 3.-5.června t. r. se konaly v německém Darmstadtu již 42. Panevropské dny. Mottem kongresu bylo přihlášení se k rovnocennému partnerství mezi Evropou a Afrikou. Prezident německé větve nejstaršího hnutí za sjednocenou Evropu Bernd Posselt označil Panevropu za bojovníka proti egoismu a obzvlášť vhodnou instituci pro vedoucí úlohu ve vztazích sousedních kontinentů.Evropa by se neměla uzavírat, ale musí utužit na základě křesťanské kultury svou svébytnost, a na druhé straně být otevřená ke spolupráci s jinými kulturami, náboženstvími a kontinenty. ,,Uzavřená Evropa bude hynout jako podvázaná končetina, naopak Evropa propojená s ostatními částmi světa bude živoucím organismem a požehnáním pro […]

Číst dál

Sudetoněmecké dny v Norimberku

Ve dnech 14. a 15. května 2016 se konaly v Norimberku šedesáté sedmé Sudetoněmecké dny s názvem Dialog zavazuje. Poprvé se jich zúčastnil český člen vlády ve funkci, ministr kultury Daniel Herman. Současně s ním celá řada českých poslanců a zastupitelů. Těch bylo dokonce víc než německých poslanců. Byla to krásná ukázka české odvahy: když se česká účast na Sudetoněmeckých dnech v minulosti posuzovala kriticky, jezdili na tyto dny jen ti odvážní, kteří smýšleli o dialogu se sudetskými Němci vážně. Nyní se to může a tak na cestu vyrazili mnozí. Samozřejmě to nijak nesnižuje význam obratu, který nastal a posun v dalším sbližování a snaze […]

Číst dál

Prohlášení výboru Panevropské unie Česko

Ve střední a východní Evropě se v souvislosti s migrační vlnou objevují a stále zřetelněji prosazují národní řešení, která pravidelně probouzejí nacionalistické emoce. Není pochyb, že jsou a jistě nadále budou určitými silami politicky zneužívány. Tento trend, zvláště sílící v zemích tzv. Visegrádské čtyřky nelze tolerovat, neboť nahrává zejména neofašistickým stranám, které může přivést až do parlamentů dotyčných států ba dokonce do Parlamentu evropského. V Čechách je tomu tak, že ti politikové nebo politické strany, které akcentují proti-migrační postoje a tím také nutně a logicky postoje proti Evropské unii, sklízí větší přízeň veřejnosti. To pomáhá skrytým snahám instalovat autoritářský režim, které vyvíjí i český […]

Číst dál

42. Panevropské dny se budou konat v Darmstadtu

Luisenplatz, Darmstadt

Minulý rok se konaly Panevropské dny ve Weidenu, na nichž se aktivně podílela delegace Panevropské unie Čechy a její předseda dr. Rudolf Kučera dostal od pořadatele děkovný dopis za kvalitní reprezentaci. Ve dnech 3. až 5. června 2016 se budou konat v Darmstadtu letošní 42. Panevropské dny, které pořádá Paneuropa-Union Deutschland E. V. pod názvem Panevropa a Afrika. Konají se pod záštitou ministerského předsedy Hessenska Volkera Bouffiera. Během bohatého programu budou mluvit odborníci z Německa, Francie, poslanec Evropského parlamentu Elmar Brok, předseda Panevropské unie Německo Bernd Posselt a mezinárodní prezident Panevropské unie Alain Terrenoire. Česká Panevropa opět obešle tyto dny svou delegací.

Číst dál