Nalezené ‘Názory a komentáře’

Rudolf Kučera: Socialisté mimo dobu

Zpočátku to vypadalo na drama až do voleb. Vzhledem ke klesajícím preferencím se však premiér Sobotka rozhodl přejít do útoku, ale namísto, aby zaútočil a mobilizoval sociálně-demokratické voliče, vybral si za terč útoku lídra nejsilnější politické strany Andreje Babiše, s nímž společně a úspěšně vládnul několik let. Při každém politickém střetu je však třeba brát v úvahu voliče samotné, znát jejich názory, jak se dívají na svět, co od něj očekávají atd. Sociálně-demokratický volič, mentálně většinou svázaný s dobou komunismu, si přeje hlavně tzv. sociální jistoty, to znamená pestré sociální dávky, nízké ceny potravin a služeb, slušnou úroveň zaměstnanosti, i když o pořádnou […]

Číst dál

Petr Anderle: ,,Trochu osobní Augsburg 2017″

Když se v šedesátých letech minulého století, v době jistého uvolnění mezinárodních vztahů, začala v našich městech a obcích objevovat krásná auta se západoněmeckými poznávacími značkami, zajímalo nás kluky, co to mají ti Němci za „razítka“ na poznávacích značkách jejich aut. Dnes již ona „potvrzení“ o provedených technických prohlídkách máme na našich autech také, byť se značným mnohaletým zpožděním. Tehdy nám soudruh učitel ve škole vysvětlil, že to jsou identifikační značky německých autopůjčoven. S tím, že si Němci mohou ta auta vypůjčit za úžasně výhodných finančních podmínek tak, aby se před námi mohli „chlubit cizím peřím“ a demonstrovat, jak si […]

Číst dál

Panevropské dny Německa

května t. r. se konaly ve falckém městě Neustadt an der Weinstraße již 43. Panevropské dny Německa (PEUD). Motto setkání: Evropo, odvahu – konečně jednej !  Základním bodem programu bylo proto téma „Nové šance evropského sjednocení po francouzských prezidentských volbách.“ V duelu Emmanuel Macron – Marie Le Pen se podle názoru prezidenta PEUD Bernda Posselta prosadil evropský duch proti bezduchému nacionalismu. Znovu oživší německo-francouzská osa musí hledat rovnocennou aktivní spolupráci s menšími státy zvláště ve střední a východní Evropě, a také zajistit, aby se nadnárodní demokratické instituce zase staly nosným pilířem evropské politiky, neboť pouhá spolupráce vlád sedmadvacítky nefunguje. Posselt […]

Číst dál

Svobodu je třeba znovu vybojovat

47. Den Evropy Panevropské Unie Německa 19.3.2017 , klášter Andechs v Bavorsku Prezident PEUD a dlouholetý poslanec Evropského parlamentu Berndt Posselt úvodem konference označil  současnou situaci vzhledem k politickým zvratům a hrozbám v USA, Rusku a arabském světě i v Evropě samotné  jako „konec jistot“. To nejcennější, co jsme od svých rodičů a prarodičů zdědili – sjednocování Evropy, mír, svobodu a na ústavním právu založenou demokracii, musí generace za generací  znovu dopracovávat a probojovávat. Musíme překonávat rozmařilé konzumní chování  (vůči státu a jeho politice) a nahradit ho sebevědomým občanským angažmá. Demokracie vyžaduje  vedení, její představitelé převezmou skutečnou zodpovědnost a nenechají se vláčet anonymními silami. Svoboda  není […]

Číst dál

Dejte si pozor na Robejška

Vážení Panevropští přátelé, vzhledem k tomu, že se na české politické scéně objevila nová politická strana Realisté, vedená panem Robejškem, jsem nucen se na Vás obrátit jako Váš předseda s následující prosbou. Na pana Robejška si dejte pozor a jeho stranu nepodporujte. Pana Robejška jsem sledoval jen sporadicky a nikdy jsem s jeho názory nesouhlasil, protože jeho kritiky Evropské unie a prognózy jejího dalšího vývoje byly vždy falešné a nepravdivé. Jako by byly opsány z ruské propagandy, jako by byl pana Robejšek ve službách Kremlu. Toto zprvu jen vágní podezření se posílilo, když prezident Zeman dal panu Robejškovi medaili Za zásluhy. Za jaké zásluhy? […]

Číst dál

Referát doc. Kučery na XXIV. kongresu Panevropské unie Česko

  • Autor: Doc. Dr. Rudolf Kučera
  • 1 Komentář
  • Říjen 4, 2016

Ve dnech 1. a 2. října 2016 konal  v Praze XXIV. kongres Panevropské unie Česko, na němž přednesl předseda doc.Rudolf Kučera následující referát. Podrobnou zprávu přineseme později.   Islamizace Evropy nehrozí, politikové pouze straší, aby uspěli u voleb Evropská unie si od samého počátku byla vědoma toho, že jedním z jejích poslání je utlumit nacionální rozpory a zabránit, aby ovlivňovaly vztahy mezi evropskými státy. Vrcholem nacionalismu byla situace před a po první světové válce. Proto po první světové válce vzniknul projekt sjednocené Evropy Richarda Coudenhove-Kalergiho. Dlouhá desetiletí po druhé světové válce se tento projekt dařilo uskutečňovat. Nacionálními vášněmi zmítaný konflikt vypukl […]

Číst dál

Brexit z panevropského hlediska II.

Protože z médií se těžko vytváří adekvátní obraz o příčinách brexitu, čerpal jsem informace od známých a příbuzných v Anglii. Pak se objevil poněkud překvapivý obraz, který se zdá pravdivější než ten, který vytvářejí média a politikové. Tak tedy, jaké jsou skutečné hybné síly tohoto procesu? Na jedné straně jsou to britští konzervativci, seskupení v pravicově bolševické straně UKIP, vedené ideologicky pomateným N.Faragem ( v těchto dnech odstoupil z čela strany, ale zůstal europoslancem), a na druhé straně v Konzervativní straně, která ovšem nebyla jednotná v této otázce. Skutečnými přívrženci brexitu jsou ti, kteří se dnes vehementně derou do čela Konzervativní strany, například Michael Gove nebo Theresa […]

Číst dál

Brexit z panevropského hlediska

Velká Británie vystoupila z Evropské unie, ale není žádný důvod předvídat další události podobného typu v Evropské unii, která rozhodně nestojí před rozpadem, jak tvrdí ekonom Tomáš Sedláček a další. Na prvním místě je třeba klidně analyzovat příčiny a důsledky. Příčinou nebyla chybná ústavní konstrukce Evropské unie, protože Britové měli tolik výjimek a zvláštních privilegií, že v tomto ohledu si mohli stěžovat jen někteří, hlavně ryze ideologicky ve stylu politického šaška N. Farage. Hlavní příčinou nebyla potřeba větších svobod pro Brity, ale špatně řešené problémy s přistěhovalectvím ze zemí, jako jsou Pákistán nebo Indie, s velkým přílivem pracovních sil ze střední a východní Evropy a […]

Číst dál

Make Europe strong again! Besinnung auf die Grundwerte der Europäischen Union

Karl von Habsburg: „EU braucht keine Reform, es braucht eine Rückbesinnung auf europäische Werte und Verträge!“ Brexit ist mehr ein Todesstoß für das Vereinigte Königreich als für Europa  Nach dem Brexit-Votum der Briten hält die Paneuropabewegung Österreich, 1922 gegründet und damit älteste pro-europäische Einigungsbewegung, nichts von Hysterie und Furcht auf der einen und Euphorie über die nationale Lösung auf der anderen Seite. Das Ergebnis des britischen Referendums ist für den Präsidenten der Paneuropabewegung Österreich Karl von Habsburg ein einschneidendes Ereignis: „Es ist aber weniger ein Todesstoß für die europäische Einigung als vielmehr ein Todesstoß für das Vereinigte Königreich: Britannia does […]

Číst dál

Afrika a Evropa – dva kontinenty, jeden osud

Ve dnech 3.-5.června t. r. se konaly v německém Darmstadtu již 42. Panevropské dny. Mottem kongresu bylo přihlášení se k rovnocennému partnerství mezi Evropou a Afrikou. Prezident německé větve nejstaršího hnutí za sjednocenou Evropu Bernd Posselt označil Panevropu za bojovníka proti egoismu a obzvlášť vhodnou instituci pro vedoucí úlohu ve vztazích sousedních kontinentů.Evropa by se neměla uzavírat, ale musí utužit na základě křesťanské kultury svou svébytnost, a na druhé straně být otevřená ke spolupráci s jinými kulturami, náboženstvími a kontinenty. ,,Uzavřená Evropa bude hynout jako podvázaná končetina, naopak Evropa propojená s ostatními částmi světa bude živoucím organismem a požehnáním pro […]

Číst dál