Sudetoněmecké dny v Norimberku

Publikováno Květen 23, 2016 by Doc. Dr. Rudolf Kučera in Aktuality

Ve dnech 14. a 15. května 2016 se konaly v Norimberku šedesáté sedmé Sudetoněmecké dny s názvem Dialog zavazuje. Poprvé se jich zúčastnil český člen vlády ve funkci, ministr kultury Daniel Herman. Současně s ním celá řada českých poslanců a zastupitelů. Těch bylo dokonce víc než německých poslanců. Byla to krásná ukázka české odvahy: když se česká účast na Sudetoněmeckých dnech v minulosti posuzovala kriticky, jezdili na tyto dny jen ti odvážní, kteří smýšleli o dialogu se sudetskými Němci vážně. Nyní se to může a tak na cestu vyrazili mnozí. Samozřejmě to nijak nesnižuje význam obratu, který nastal a posun v dalším sbližování a snaze o vzájemné pochopení.

Jako častý účastník Sudetoněmeckých dnů jsem pozoroval stále větší účast mladých Němců, které zajímá minulost jejich rodičů a prarodičů. Sudetským Němcům se daří udržet si svou identitu, vztah k domovu a to nikoli ve smyslu materiálním, ale hodnotovém. V dnešní době je to důležité. Lidé, kteří nevědí, odkud přišli a nemají silný vztah ke svému domovu, bloudí po světě a propadají falešnému nacionalismu jakožto náhražce za pocit pevného místa na světě. Mnozí Češi by se mohli v tomto směru učit od sudetských Němců.

Žádný komentář k “Sudetoněmecké dny v Norimberku”

Zanechat komentář